Schooltijden

De kinderen gaan alle dagen naar school van 08.30 tot 14.15 uur.Om 08.20 uur gaan de deuren open komen de kinderen zelfstandig naar binnen.De kinderen van de groepen 1-2 mogen tot aan de schooldeur gebracht worden.De lessen beginnen om half 9. 

De deuren sluiten om half 9, mocht uw kind een keer te laat zijn, dan kan het naar binnen via de hoofdingang.Een dringend verzoek aan de ouders om hun kinderen niet te vroeg naar school te sturen.

 

Voor het ophalen van de kinderen wachten de ouders achter de poort. Kinderen van  groep 1-2 en 3 komen via de poort bij de ontdektuin naar de ouders. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan door de poort naast de berging naar huis.