Iedereen is welkom

In ons kindcentrum voor onderwijs en opvang.

Unitonderwijs

Onderwijs met aandacht voor verschillen.

Samenwerken

Door samen te werken ontstaan mooie dingen.

Gezonde school

Leander is een gezonde school met sport en beweging.

Welkom bij Basisschool Leander

Basisschool Leander maakt onderdeel uit van kindcentrum Leander. We komen voort uit een fusie tussen de twee basisscholen in de dorpen Ledeacker en Sint Anthonis. Het kindcentrum huisvest de enige basisschool in beide dorpen en heeft zich ontwikkeld tot een eigentijdse centrum voor opvang en onderwijs. De school biedt plaats aan ruim 300 leerlingen. Vanuit onze schoolafspraken (welkom zijn en respect hebben voor) bieden wij ruimte aan alle kinderen en hun ouders. Op deze website geven wij u een beeld van wat het onderwijs op onze school inhoudt.  U vindt hier ook informatie over:

  • De schoolgids, waarin onze visie op het onderwijs centraal staat;
  • Het jaarlijkse informatiebulletin met daarin allerlei praktische aangelegenheden;
  • Berichtgeving vanuit onze medezeggenschapsraad en ouderraad;

Wij hopen dat u een indruk krijgt van wat wij te bieden hebben en ontvangen u graag op school om de praktijk van dichtbij te ervaren. Maak hiervoor gerust een afspraak.

Met vriendelijke groet,

namens het team,

Diane Butter

Interim-directeur

Snel naar

De wereldscholen van Optimus

met de beste kansen groeien naar een gelukkig leven

De kansen in het leven voor álle kinderen zo groot mogelijk maken. Dat is voor ons de echte bedoeling van onderwijs. Hun geluk is onze belangrijkste motivatie.

Het begint met veiligheid, vertrouwen en optimisme. Onze kinderen moeten zich gezien en gehoord voelen. Allemaal. Ieder kind heeft er recht op om echt gekend en erkend te worden. Ongeacht achtergrond, niveau of geloof. Iedereen doet ertoe en mag zichzelf zijn.

Vanuit die veilige basis bouwen we aan kennis en vaardigheden. Dan praten we zeker over taal en rekenen. Maar tegelijk over alles dat je nodig hebt om deze kennis toe te passen en te vergroten; je talenten te ontdekken en jezelf verhouden tot de wereld om je heen. Zo ontwikkelen onze kinderen hun kijk op de wereld en hun kansen ín de wereld. Die van vandaag en die van morgen.

‘Eigenaarschap’ is daarin een sleutelbegrip. Zowel voor de medewerkers als voor de kinderen. We dagen uit om zo veel mogelijk zelf aan het stuur te komen van het leven. Als we zien dat onze leerlingen uitgroeien tot gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers, dan is onze missie geslaagd!

Optimusonderwijs.nl