Ouderraad

 

 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die de school vertegenwoordigen. Zij komen vijf keer per jaar bij elkaar in een vergadering. Deze zijn openbaar en mogen door iedere ouder bijgewoond worden. De data staan op de jaarkalender. Lijkt het je leuk om deel te nemen aan de ouderraad? Bezoek dan een vergadering of neem contact op per e-mail: or.leander@optimusonderwijs.nl. Dit kan op elk moment gedurende het schooljaar.

Ouderraad 2023-2024

Daniëlle van de Mortel, Janneke Huvenaars, Lieke Rijkers, Femke van de Weem, Julia Munne, Sabine Eerkens,

Susan van der Zanden, Marijke Verhoeven, Judith Vereijken, Anneke Bos, Anne Weber, Carmen Derks, Esther Arts en Daniëlle van Unen.

Activiteiten

Een belangrijke taak van de ouderraad is om activiteiten voor de leerlingen (en hun ouders) te organiseren. Denk aan vieringen en evenementen zoals Sinterklaasviering, Sint Maarten, Pasen, schoolfotograaf, crea, hoofdluiscontrole, kerstmusical, afscheid groep 8, de inloopdag op school en de aankleding van school. De ouderraad stelt jaarlijks een programma van activiteiten op en de leden verdelen onderling de activiteiten. Ze werken samen met de teamleden en streven ernaar om zoveel mogelijk ouders te betrekken en te informeren.

Schakel

De ouderraad betrekt ouders bij school. Door de activiteiten, maar ook door informatie te geven of een ouderavond te organiseren (deze avond wordt één keer in de twee jaar door de ouderraad georganiseerd). Voor de teamleden en directie van de school kan de ouderraad als vraagbaak/klankbord dienen voor schoolse activiteiten. De ouderraad kan de medezeggenschapsraad (MR) indien gewenst adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn; dan is de ouderraad vraagbaak bij meningsvormen over MR-onderwerpen. Ook kan de ouderraad de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur.

Voor vragen en opmerkingen kun je mailen naar: or.leander@optimusonderwijs.nl of je kunt iemand van ons aanspreken.